Home

 
NT2-basisschool Het Palet is een samenwerkingsschool voor de eerste opvang van nieuwkomers in Nederland binnen het totale basisonderwijs in Almelo en omgeving. Daarnaast verzorgen wij het onderwijs voor alle kinderen tussen 4 en 14 jaar die op het AZC Almelo wonen.
De samenwerkingsgedachte wordt uitgedragen door het hebben van een adviescommissie.
Alle schoolbesturen voor primair onderwijs in Almelo hebben deze samenwerking vastgelegd in een convenant en een beheersovereenkomst.

In juni 2018 heeft de onderwijsinspectie de kwaliteit van het door ons gegeven onderwijs weer onderzocht. Net als de vorige keren heeft de onderwijsinspectie weer haar volste vertrouwen in onze school uitgesproken.

Heeft u na het lezen van deze site nog vragen? Via de knop contact kunt u ons een mail sturen, natuurlijk kunt u ons ook bellen.
 

 
De gemeente Almelo is - samen met alle Almelose schoolbesturen - actief betrokken bij de instandhouding van onze school.
 

 
ZOMERVAKANTIE
De zomervakantie start op vrijdag 15 juli 2022. Graag zien wij alle leerlingen weer terug op maandag 29 augustus 2022.

SUMMERHOLIDAYS
The summer holidays start on Friday, July 15, 2022. We would like to see all students again on Monday, August 29, 2022.
 

 
SCHOOLVAKANTIES SCHOOLJAAR 2022-2023/ HOLIDAYS 2022-2023
Herfstvakantie: maandag 17 oktober 2022 tot en met vrijdag 21 oktober 2022
Kerstvakantie: maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: maandag 27 februari 2023 tot en met vrijdag 3 maart 2023
Goede Vrijdag: vrijdag 7 april 2023
Pasen: maandag 10 april 2023
Meivakantie*: maandag 24 april 2023 tot en met vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart + extra vrije dag: donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren: maandag 29 mei 2023
Zomervakantie: vrijdag 21 juli 2023 tot en met vrijdag 1 september 2023
* incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag

 

 
WIJZIGING LEERLINGVERVOER
Vanaf het huidige schooljaar heeft de gemeente Almelo de criteria om in aanmerking te komen voor schoolvervoer gewijzigd. Op de website van de gemeente Almelo staat:
"Vanaf het schooljaar 2021-2022 geldt: Als uw kind speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voorgezet speciaal onderwijs, primair onderwijs of bijzonder onderwijs volgt en de school mimimaal 6 kilometer van uw huis staat komt u in aanmerking voor vergoeding."
Op Het Palet volgen wij de afspraken van de gemeente Almelo rondom leerlingvervoer.
Voor meer informatie zie ook: https://www.almelo.nl/leerlingenvervoer

CHANGE OF STUDENT TRANSPORT
As of the current school year, the municipality of Almelo has changed the criteria for eligibility for school transport. The website of the municipality of Almelo states:
"From the 2021-2022 school year, the following applies: If your child follows special education, special primary education, secondary special education, primary education or special education and the school is at least 6 kilometers from your home, you are eligible for reimbursement."
At Het Palet we follow the agreements of the municipality of Almelo regarding student transport.
For more information, see: https://www.almelo.nl/leerlingenvervoer

INSCHRIJVEN
We merken dat er ouders zijn die wachten met inschrijven van hun kind omdat er nog geen BSN-nummer van het kind bekend is. Dit is niet nodig. Het is mogelijk uw kind/kinderen in te schrijven en op een later moment het BSN-nummer aan ons door te geven. Dus ook zonder BSN-nummer is inschrijven mogelijk!

REGISTRATION
We notice that there are parents who are waiting to register their child because the child's BSN number is not yet known. This is not necessary. It is possible to register your child / children and to provide us with the BSN number at a later time. So registration is also possible without a BSN number!