Home

 
NT2-basisschool Het Palet is een samenwerkingsschool voor de eerste opvang van nieuwkomers in Nederland binnen het totale basisonderwijs in Almelo en omgeving. Daarnaast verzorgen wij het onderwijs voor alle kinderen tussen 4 en 14 jaar die op het AZC Almelo wonen.
De samenwerkingsgedachte wordt uitgedragen door het hebben van een adviescommissie.
Alle schoolbesturen voor primair onderwijs in Almelo hebben deze samenwerking vastgelegd in een convenant en een beheersovereenkomst.

In juni 2018 heeft de onderwijsinspectie de kwaliteit van het door ons gegeven onderwijs weer onderzocht. Net als de vorige keren heeft de onderwijsinspectie weer haar volste vertrouwen in onze school uitgesproken.

Heeft u na het lezen van deze site nog vragen? Via de knop contact kunt u ons een mail sturen, natuurlijk kunt u ons ook bellen.
 

 
De gemeente Almelo is - samen met alle Almelose schoolbesturen - actief betrokken bij de instandhouding van onze school.
 

 
BASISSCHOLEN MOGEN WEER OPEN!
Wij zijn heel blij dat de basisscholen in Nederland op 10 januari weer open mogen. Wij verwachten alle kinderen deze maandag weer op school. Kinderen met (lichte) verkoudheidsklachten moeten thuis blijven.

PRIMARY SCHOOLS CAN OPEN AGAIN!
We are very happy that primary schools in the Netherlands can open again on January 10. We expect all children to return to school this Monday. Children with (minor) cold complaints should stay at home.


FIJNE FEESTDAGEN
Het team van NT2-basisschool Het Palet wil u allen fijne kerstdagen en een gelukkig, maar vooral gezond 2022 toewensen!

HAPPY HOLIDAYS
The team of NT2 primary school Het Palet would like to wish you all a merry Christmas and a happy, but above all healthy 2022!

WIJZIGING LEERLINGVERVOER
Vanaf het huidige schooljaar heeft de gemeente Almelo de criteria om in aanmerking te komen voor schoolvervoer gewijzigd. Op de website van de gemeente Almelo staat:
"Vanaf het schooljaar 2021-2022 geldt:    Als uw kind speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voorgezet speciaal onderwijs, primair onderwijs of bijzonder onderwijs volgt en de school mimimaal 6 kilometer van uw huis staat komt u in aanmerking voor vergoeding."
Op Het Palet volgen wij de afspraken van de gemeente Almelo rondom leerlingvervoer.
Voor meer informatie zie ook: https://www.almelo.nl/leerlingenvervoer

CHANGE OF STUDENT TRANSPORT
As of the current school year, the municipality of Almelo has changed the criteria for eligibility for school transport. The website of the municipality of Almelo states:
"From the 2021-2022 school year, the following applies: If your child follows special education, special primary education, secondary special education, primary education or special education and the school is at least 6 kilometers from your home, you are eligible for reimbursement."
At Het Palet we follow the agreements of the municipality of Almelo regarding student transport.
For more information, see: https://www.almelo.nl/leerlingenvervoer


Schoolvakanties schooljaar 2021-2022/ Holidays 2021-2022

Herfstvakantie: maandag 18 oktober 2021 tot en met vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie: vrijdag 24 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: maandag 21 februari 2022 tot en met vrijdag 25 februari 2022
Goede Vrijdag: vrijdag 15 april 2022
Pasen: maandag 18 april 2022
Meivakantie*: maandag 25 april 2022 tot en met vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart + extra vrije dag: donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren: maandag 6 juni 2022
Zomervakantie: vrijdag 15 juli 2022 tot en met vrijdag 26 augustus 2022
* incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag

Extra vrije dagen (Studiedag team):
Maandag 1 november 2021
Donderdag 14 april 2022 

 
Lieve kinderen wij missen jullie!

Bekijk onderstaand filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=BAm-P_nrzjI&feature=youtu.be