Home

 
Ons NT2-expertisecentrum

Sinds september 2006 is er aan Het Palet een NT2-expertisecentrum verbonden.
Het Palet wil de opgebouwde expertise en vaardigheden overdragen aan reguliere basisscholen en aan andere instellingen die betrokken zijn bij het lesgeven aan kinderen en volwassenen met een taalachterstand in het Nederlands.

NIEUW: DE AMSTERDAMSE BASISWOORDENSCHATLIJSTEN: deze zijn te vinden op internet: http://woorden.wiki.kennisnet.nl/Hoofdpagina
 

 
In de afgelopen jaren hebben leerkrachten van Het Palet, door praktijk en studie, veel expertise en kennis verworven die goed overdraagbaar is ten behoeve van het onderwijs en voorschool.

Dit deel van de site geeft u verdere informatie over onze kennis, ervaringen en materialen die wij met u willen delen.