Onze groepen

 
HOOFDLOCATIE (Catharina van Renneslaan 128)
Groep ROOD 1/2 opvanggroep
Groep ORANJE 1/2 tussengroep
Groep GEEL 1/2 eindgroep
Groep PAARS 3/4 opvanggroep
Groep ROZE 3/4 vervolggroep
Groep GROEN 5/6 opvanggroep
Groep BLAUW 5/6 vervolggroep

Wij geven per bouw les in groepsoverstijgende niveaugroepen
 

 
DEPENDANCE (Apollolaan 1a):
Groep DONKERGROEN 7/8/8+ opvanggroep 1
Groep DONKERROOD 7/8/8+ opvanggroep 2
Groep DONKERPAARS7/8/8+ tussengroep 1
Groep ZILVER 7/8/8+ tussengroep
Groep GOUD 7/8/8+ eindgroep

De kinderen die les krijgen in de eindgroepen krijgen een onderwijsaanbod dat vergelijkbaar is met die van het reguliere basisonderwijs. Soms nog niet helemaal op niveau met alle vakken. Om onnodige schoolwisselingen te voorkomen kunnen de kinderen die wonen op het AZC ook voor alle vakgebieden het reguliere basisschoolpakket aangeboden krijgen. Dit inclusief de reguliere Cito toetsen en voor de groep 8 leerlingen die al voldoende Nederlands spreken ook de centrale eindtoets.

Via de 'links' aan de linkerkant van dit menu komt u bij de foto's van de groepen.